Aukcija slika Things To Know Before You BuyUkoliko niko od kupaca ne ponudi da kupi predmet, cena se spušta sve dok ne dostigne minimalan iznos koji takođe postavlja prodavac (a koji je poznat kupcima), i tada se aukcija završava kao neuspešna. Sam proces holandske aukcije je jednostavan za razumevanje i trajanje aukcije je kratko.

Kaucija se može uplatiti na račun carinarnice ili gotovinom na blagajni carinarnice. Po okončanoj javnoj prodaji kaucija se vraća bez odlaganja ponuđaču čija ponuda nije prihvaćena.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu prodaje korištene stvari putem on-line aukcije. Aukcija će biti aktivna određeni vremenski interval sa tačno određenim početkom i krajem aukcije.

Nije poznata sudbina tri ostala primjerka tog aparata obloženog zlatom u futroli od krokodilske kože.

imam mindjusice stare sto godina iz vremena austro ugarske u obliku grozda su sa nebrusenim dijamantima...da li vas interesuju mogu poslati i sliku ljubica nis pozdrav

Javna prodaja objavljuje se u najmanje jednom dnevnom listu, čija se distribucija vrši na celom carinskom području, najkasnije osam dana pre dana javne prodaje.

Konačnu odluku o sudbini robe donosi sud, koji nalaže kako će se sa njom dalje postupati, a prihodi ostvareni od prodaje carinske robe na licitacijama slivaju se u državnu kasu.

To znači da Sudovi u svojim presudama odlučuju o tome da li će oduzeta roba biti uništena, izložena javnoj prodaji ili information drugom zainteresovanom licu na korišćenje.

(1)  Ovim pravilnikom se uređuju uslovi i način korištenja e-aukcije u postupku dodjele ugovora putem otvorenog i ograničenog postupka, pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja o nabavci i konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, u skladu sa kriterijima za dodjelu ugovora iz člana 64. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14) - u daljem tekstu: Zakon. (2) E-aukciju je moguće koristiti i prilikom ponovnog takmičenja za dobavljače sa kojima je zaključen okvirni sporazum iz člana 32.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove World wide web portala Akta.ba.

Želite li postići bolju konkurentnost i cijenu na tržištu, svakako primijenite sve, ili pak neki od ovih savjeta

- Cene su u prethodnom periodu korigovane saglasno tržištu, a na licitaciji se pokazalo da su svi preduzeti check here koraci imali efekta i doprineli uspešnom nadmetanju. Na današnjem spisku nepokretnosti našli su se stanovi za koje ranije nije pokazano interesovanje, a dodati su i novi, što je sve zajedno doprinelo da licitacija Professionalđe veoma uspešno - rekla je ona i dodala da će na narednoj licitaciji biti ponuđeno preostalih fourteen stanova.

- transparentnost procesa – po završetku reverzne e-aukcije gotovo da i nema nepoznanica i tajna: svi ponuditelji znaju koja je najniža ponuđena cijena i koliko su website njihove ponuđene cijene bile konkurentne,

foto: Filip Plavčić - Radnja je krcata kada nam stignu nove stvari. Iskreno, ljudi najviše kupuju gaće. A ima i onih koji kada vide da mantil od prave kože košta 5000 dinara, ne veruju svojim očima - objašnjava on.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *